Profesjonalna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa dla firm każdej branży.

Comarch ERP Masz problem? Napisz do nas!!

Niewiążąco odpowiemy na Twoje pytanie... być może to będzie początek dalszej współpracy.

Kadry i płace

Kadry i płace

Wybierz zakres Obsługi dostosowany do potrzeb i wielkości Twojej firmy.
Do Twojej dyspozycji przygotowaliśmy dwa abonamenty: usługa naliczania płac oraz usługa pełnej obsługi kadrowo-płacowej.

 

Abonament
 Naliczanie płac
 Pełna obsługa kadrowo-płacowa
Cena
25,00 zł
50,00 zł

 

 

Opłaty za czynności wykonywane w ramach poszczególnych abonamentów:

Czynność
sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby)
wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło)
sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym
wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń
sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy
założenie teczki osobowej pracownika

sporządzanie dokumentów kadrowych: kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, etc
prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowych
sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS
sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych zleceniobiorców
korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę
Naliczanie płac

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

50,00 zł za dokument

30,00 zł za osobę

30,00 zł za dokumentniedostępne

50 zł za dokument

w ramach abonamentu

20,00 zł za deklarację

20,00 zł za deklarację

50,00 zł za korygowany okres
Pełna obsługa Kadrowo-płacowa
w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu w ramach abonamentu 

w ramach abonamentu 

w ramach abonamentu 

w ramach abonamentu 

20,00 zł za deklarację 

100,00 zł za korygowany okres 

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

Rytm naszej pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych. W związku z tym prosimy Ciebie o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca

 

DO 8-MEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą lub kurierem, przesyłać w formie skanów,

DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców,

DO 15-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych,

DO 20-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,

DO 25-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku VAT, sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

 

 

INFOLINIA600 085 811
Napisz do nasinfo@balance-fk.pl
LokalizacjaZławieś Wielka